Disclaimer
Deze site is bedoeld om algemene informatie ter beschikking te stellen over de 'LTA Veldhoven' en haar leden. Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en het beheer van deze website. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie. LTA Veldhoven kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gebruik voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.