LTA Veldhoven
Wat is de LTA Veldhoven?
De stichting Lokaal Toeristische Adviesraad Veldhoven is een overlegorgaan van ondernemers, organisaties uit de toeristisch recreatieve sector, gemeente, VVV-Veldhoven en SRE. Doel is het toeristisch recreatief product van de gemeente Veldhoven in al haar facetten te versterken. Het LTA Veldhoven denkt mee in de ontwikkeling op toeristisch recreatief vlak en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Wat doet de LTA Veldhoven?

Activiteiten voor de LTA leden:
De LTA Veldhoven probeert de belangen van de toeristisch recreatieve sector actief op de politieke en gemeentelijke agenda te houden. LTA Veldhoven-leden krijgen inspraak bij het maken van plannen en adviezen.

Activiteiten voor de hele sector toerisme en recreatie:
We hebben actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het wandelknooppunten-netwerk. We proberen besluitvorming rond de toeristische bewegwijzering duidelijk te krijgen. We hebben inspraak bij nieuwe ontwikkelingen op toeristische recreatief vlak, zoals bij de invulling van nieuwe bestemmingen in de gemeente. 
We organiseren elk jaar een 2 ondernemerscafés: deze activiteiten versterken het ‘ons gevoel’ binnen de sector en komt de samenwerking tussen ondernemers ten goede.